ဗီြဒီယိုဒီဇိုင္နာ ၿမိဳ႕ေတာ္

ဝါသနာပါသူ အဖြဲ႔သားအျဖင့္ မန္ဘာဝင္ခဲ့ပါ

Wednesday, January 23, 2019

Adobe After Effect CS6 စက္ဝိုင္းပါဝါ အစြမ္းဖန္တီး ျပဳလုပ္နည္း

Adobe After Effect CS6 စက္ဝိုင္းပါဝါ အစြမ္းဖန္တီး ျပဳလုပ္နည္း

6:55 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းပညာေတြးကို ဝါသနာ ပါတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ ဒီေန႔ တင္ဆက္ေပးတဲ့ သင္ခန္းစာေလး တစ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္

Monday, January 21, 2019

Wedding Roses Project in Adobe After Effect CS6 Project အသံုးျပဳနည္း

Wedding Roses Project in Adobe After Effect CS6 Project အသံုးျပဳနည္း

3:16 PM 0 Comments
မဂၤလာပါ Adobe After Effect Project အစားထိုးထည့္သြင္းနည္းကို အသံုးျပဳခ်င္လို ေမးထားတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ေတြးအတြက္ Weddeing Roses Project ကို ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္

Wednesday, November 21, 2018

 Hollywood FX 5 ထည့္သြင္းနည္း

Friday, November 16, 2018

Green Screen ပိတ္ကို ေနာက္ခံ Video အစားထိုးနည္း

Green Screen ပိတ္ကို ေနာက္ခံ Video အစားထိုးနည္း

8:04 PM 0 Comments
မဂၤလာပါ နိုင္ငံျခား ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြးမွာ အမ်ားဆံုးရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ေနၾကတဲ့ Green Screen ပိတ္ျဖစ္ ရိုက္ကူးထားတဲ့ Video ေတြးကို Adob...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
ကာရာအိုေက စာတန္းထိုးနည္း

ကာရာအိုေက စာတန္းထိုးနည္း

8:39 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ ဗီဒီယို တည္းျဖတ္ နည္းပညာေတြးကို ေလ့လာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္  Adobe Premiere Pro CS6 ျဖစ္ ကာရာအိုေက စာတန္းထိုး နည္းကို တင္ေပး...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 8

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 8

8:37 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ ေမြးေန႔ပြဲႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ ရုပ္ရွင္ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းပညာေတြးကို ေလ့လာေနၾကတဲ့ လူၾကီးမင္းေတြးအတြက္ ဗီဒီယိုတည္းျဖ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 7

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 7

8:36 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ဗီဒိယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းပညာေတြးကို ေလ့လာေနၾကတဲ့ လူၾကီးမင္းမာ်း အတြက္ Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 7 ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 6

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 6

8:34 AM 0 Comments
             မဂၤလာပါ ဗီဒီယို တည္းျဖတ္နည္းပညာေတြးကို ေလ့လာေနၾကတဲ့ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္ Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 6 ကိုတ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 5

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 5

8:32 AM 0 Comments
           မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ ႏွင့္ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ နည္းပညာ မွ်ေဝတဲ့ အစီအစဥ္ေလးကို ၾကည့္ရူ ေလ့လာေနတဲ့ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္ Adobe ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 4

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 4

8:31 AM 0 Comments
                   မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ ႏွင့္ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းပညာေတြးကိုေလ့လာေနတဲ့ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္ Adobe Premiere Pro C...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္

Wednesday, September 26, 2018

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 3

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 3

9:50 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယို ရိုကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းပညာေတြးကို ဝါသနာပါ  ေလ့လာေနတ့ဲ လူၾကီးမင္းမ်ား ဗီဒီယို တည္းျဖတ္ Software ျဖစ္တဲ့ Ad...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္